Install Haproxy SSL

 Uncategorized  Comments Off on Install Haproxy SSL
Dec 062017
 
Install Haproxy SSL

Cấu hình ssl cho Haproxy như sau: frontend checkapihttps bind *:8094 ssl crt /usr/local/khanhnn/ssl/abc.pem reqadd X-Forwarded-Proto:\ https stats uri /abc/stats default_backend servers Các bạn cấu hình và khởi động lại.

Hình thức tấn công mới trên Word được sử dụng trong chiến dịch tấn công bằng mã độc quy mô lớn

 Security  Comments Off on Hình thức tấn công mới trên Word được sử dụng trong chiến dịch tấn công bằng mã độc quy mô lớn
Oct 272017
 
Hình thức tấn công mới trên Word được sử dụng trong chiến dịch tấn công bằng mã độc quy mô lớn

Một phương thức tấn công mới vừa được phát hiện nhắm vào khai thác các tính năng có sẵn trong Microsoft Office và đang được sử dụng trong các chiến dịch tấn công malware quy mô lớn. Đặc biệt, chưa có bản vá cho kiểu tấn công mới này.  ​ Giao thức DDE (Dynamic Data […]

Giới thiệu về Malware

 Security  Comments Off on Giới thiệu về Malware
Oct 272017
 
Giới thiệu về Malware

Malware (phần mềm độc hại) là phần mềm được thiết kế để xâm nhập vào hệ thống máy tính và có khả năng phá hủy hệ thống không cần sự cho phép hay nhận biết của người dùng. 1. Virus Virus là đoạn code mà nó chạy trên một máy tính không cần sự cho […]

Tổng quan về tiền điện tử, Cryptocurrency và Bitcoin

 Blockchain  Comments Off on Tổng quan về tiền điện tử, Cryptocurrency và Bitcoin
Oct 252017
 
Tổng quan về tiền điện tử, Cryptocurrency và Bitcoin

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tiền tệ là hàng hoá đặc biệt, dùng làm vật ngang giá chung thống nhất cho các hàng hoá khác, là sự thể hiện chung của giá trị và thể hiện lao động xã hội; đồng thời tiền tệ biểu hiện quan hệ sản xuất giữa những người […]

Tutorial Install Parallels Cloud Server

 Hệ thống, Linux  Comments Off on Tutorial Install Parallels Cloud Server
Dec 232015
 
Tutorial Install Parallels Cloud Server

Parallels Cloud Server 6.0 (PCS) is a virtualization solution that allows you to run multiple virtual machines and Containers on a single physical server. In this topic, we install PCS on Vmware                         And then, we click Agree         Select type […]

Configure Apache for SSL HTTPS CentOS 6

 Hệ thống, Linux  Comments Off on Configure Apache for SSL HTTPS CentOS 6
Nov 182015
 
Configure Apache for SSL HTTPS CentOS 6

Configure Apache for SSL HTTPS CentOS 6 Using Apache over HTTPS or SSL allows a slightly more secure setup, any computer that connects over ssl is automatically encrypted. Original Reference: http://xmodulo.com/2014/04/https-apache-web-server-centos.html   Here’s the basic instructions: Login to your server, and su to root install modssl and openssl The next Large step is to generate […]

Mô hình MVC là gì?

 Programing  Comments Off on Mô hình MVC là gì?
Nov 182015
 
Mô hình MVC là gì?

Nếu bạn là một lập trình viên, nhất là lập trình web, sẽ rất khó để bạn có thể xin được việc nếu không biết mô hình MVC. Trong post này mình sẽ trình bày đến các bạn mô hình MVC là gì theo cách hiểu của mình qua một vài dự án sử dụng […]

Why Pound is awesome in front of Varnish

 Hệ thống, Linux  Comments Off on Why Pound is awesome in front of Varnish
Nov 172015
 

We all know Varnish is awesome. I went as far as presenting a topic on Varnish then writing about it. This is a known fact. However, what happens to all that caching goodness when you want to run your entire site over SSL? Out of the box, Varnish doesn’t support it. While I’ve heard some mention that […]

Nginx SSL and Varnish

 Hệ thống, Linux  Comments Off on Nginx SSL and Varnish
Nov 172015
 
Nginx SSL and Varnish

Firstly, lets get this out of the way: Varnish does not do SSL, at all and likely won’t ever. Varnish is not a tool for connection managment, it’s a tool to cache web-pages and make them faster. That is all. To get the speed benefits of Varnish over the SSL traffic we have to run […]

Install Tomcat 8 on CentOS, RHEL, or Fedora

 Hệ thống, Linux  Comments Off on Install Tomcat 8 on CentOS, RHEL, or Fedora
Nov 172015
 

Step 1: Install JDK 1.7 You can download the latest JDK here: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html We’ll install JDK 7, Update 60 (7u60). The JDK is specific to 32 and 64 bit versions. My CentOS box is 64 bit, so I’ll need: jdk-7u60-linux-x64.tar.gz. If you are on 32 bit, you’ll need: jdk-7u60-linux-i586.tar.gz Start by creating a new directory […]