Author: khanhnnvn

Phân tích kỹ thuật Mã độc Phát tán qua Facebook Messenger

1. Hiện tượng lây lan Trong 48h qua, một dòng mã độc mới đang phát tán mạnh mẽ qua Facebook Messenger. FB Messenger là kênh phát tán của mã độc này Một file tên “video_{4_chữ_số}.zip” được tự động gửi qua giao diện Facebook Messenger, trong file nén đó chứa file thực thi : “video_{random_số}.mp4.exe” với

Install Haproxy SSL

Cấu hình ssl cho Haproxy như sau: frontend checkapihttps bind *:8094 ssl crt /usr/local/khanhnn/ssl/abc.pem reqadd X-Forwarded-Proto:\ https stats uri /abc/stats default_backend servers Các bạn cấu hình và khởi động lại.

Hình thức tấn công mới trên Word được sử dụng trong chiến dịch tấn công bằng mã độc quy mô lớn

Một phương thức tấn công mới vừa được phát hiện nhắm vào khai thác các tính năng có sẵn trong Microsoft Office và đang được sử dụng trong các chiến dịch tấn công malware quy mô lớn. Đặc biệt, chưa có bản vá cho kiểu tấn công mới này.  ​ Giao thức DDE (Dynamic Data

Giới thiệu về Malware

Malware (phần mềm độc hại) là phần mềm được thiết kế để xâm nhập vào hệ thống máy tính và có khả năng phá hủy hệ thống không cần sự cho phép hay nhận biết của người dùng. 1. Virus Virus là đoạn code mà nó chạy trên một máy tính không cần sự cho

Configure Apache for SSL HTTPS CentOS 6

Configure Apache for SSL HTTPS CentOS 6 Using Apache over HTTPS or SSL allows a slightly more secure setup, any computer that connects over ssl is automatically encrypted. Original Reference: http://xmodulo.com/2014/04/https-apache-web-server-centos.html   Here’s the basic instructions: Login to your server, and su to root install modssl and openssl The next Large step is to generate

Mô hình MVC là gì?

Nếu bạn là một lập trình viên, nhất là lập trình web, sẽ rất khó để bạn có thể xin được việc nếu không biết mô hình MVC. Trong post này mình sẽ trình bày đến các bạn mô hình MVC là gì theo cách hiểu của mình qua một vài dự án sử dụng

Nginx SSL and Varnish

Firstly, lets get this out of the way: Varnish does not do SSL, at all and likely won’t ever. Varnish is not a tool for connection managment, it’s a tool to cache web-pages and make them faster. That is all. To get the speed benefits of Varnish over the SSL traffic we have to run